Hjerterått
Kortfilm
Regi: Ola martin Fjeld
2011 © FilmFaktisk
www.filmfaktisk.no
Shortlisted Minimalen Kortfilmfestival 2012